Logga in Registrering

Idén med Politikerfakta.info

Allt färre är medlemmar i politiska partier. Många av de som är med är helt inaktiva.

Utanför partierna finns många med expertkunskaper inom fält av politisk betydelse.

Men för den som inte har rätt politiska kontakter är det svårt att påverka.

Vad skulle du vilja ändra på?

Din kunskap och erfarenhet kan ha stort värde? Vad är du riktigt bra på? Vad i samhället kan göras bättre?

Skriv ned dina idéer. Välj någon som kanske kan bli förverkligad.

Checklista

  • Vilket fel vill du rätta till?
  • Vilka skapar felet problem för?
  • Vilka får vilken typ av fördelar?
  • Vilka förlorar hur på förslaget?
  • Vilka är det som beslutar om förslaget ska genomföras?
  • Vilka påverkar beslutsfattarna för förslaget?
  • Vilka påverkar beslutsfattarna emot förslaget?
  • Hur ser beslutsprocessen ut? Vilka är stegen och vilka medverkar?

Politikfakta.info | hibratt@gmail.com