Hämta fakta

Fakta sparkar sägs det. Det är rätt men det gäller att definiera fakta rätt.

Till fakta hör inte bara tekniska lösningar, legala formulering, programskrifter, utan även bedömningar av nyckelpersoners åsikter, tidigare agerande och nätverk.

Internet

Google öppnar guldgruvan nätet. Söktekniken är mer sofistikerad än de flera vet. Hur googlar man rätt?

Myndigheter

Myndigheters handling är offentliga och de inte belagts med sekretess eller klassas som arbetsmaterial. Se även Offentlighet och sekretess. Det finns en rad organisationer som underlättar tillgången på information.

Lagar

Det finns flera bra webbar med gällande lagstiftning. Riksdagen har som bör den mest kompletta samtlingen. Där saknas dock praxisskapande domslut. Dessa finns på Lagen.nu. Dessutom finns Notissum, som inte har med praxis men däremot erbjuder betalda tjänster. Lagrummet har en bra länksamling till rättsskällor. Även Wikipedia har bra information om lagar, t.ex. översiktsartikel om lagar.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Läsa mer om ...

Lobbying
Grundlagarna
Offentlighet och sekretess
Källor
Hjälpmedel

Hur gör man i Politikfakta.info

Det politiska projektets mål
Samla fakta
Organisera