Hur gör man i Politikfakta.info?

I Politikfakta.info kan en användare starta ett eller flera projekt och sedan lägga till texter, aktiviteter, webbar och persongrupper.

Användare

Besökare kan registrera sig som användare och kan då skapa egna projekt. Användarnamnet blir synligt för övriga användare, men övriga information som namn, epost, mm blir synligt endast efter användarens godkännande.

Personlista

Användaren kan skapa en personlista med uppgifter om de personer som har med projektet att göra, t.ex. deltagare, de som bör påverkas och mottagare av epost om projektet. Dessa personer kan sedan kopplas till persongrupper med olika rättigheter i projektet. Rättigheter kan vara att få läsa viss typ av information, t.ex. webbar aktiviteter.

Hemsida

Användare av Politikfakta.info har en hemsida med uppgift om inloggning, statistik om antalet objekt (texter, webbar och aktiviteter) och andras objekt som användaren har tillgång till.

Aktiviteter

Uppgifter om aktiviteter består av namn, start- och slutdatum, text, ägare och projekt. Aktiviteter kan registreras av projektägaren och de personer som projektägaren godkänt.

Persongrupp

En persongrupp består av länkar till personer i personlistan och i ett projekt.

Projekt

Ett projekt kan bestå av texter, webbar, aktiviteter och persongrupper.

Texter

Uppgifter om texter består av namn/rubrik, text, ägare och projekt. Texten kan formateras med fetstil och punklista. Texter kan registreras av projektägaren och de personer som projektägaren godkänt. Fritextsökning.

Tillgänglighet

Uppgifters tillgänglighet, dvs synlighet, kan begränsas till

  • besökare som inte loggat in
  • användare som loggat in
  • användare som ingår i en projektägares personlista
  • användare som deltar i ett projekt
  • användare som äger projektet
Det gäller uppgifter om aktiviteter, persongrupper, texter och webbar.

Webbar

Uppgifterna om webbar (eller siter, webbplatser, hemsidor - kärt barn har många namn) består av namn, länk, beskrivning, ägare och projekt. Webbar kan registreras av projektägaren och de personer som projektägaren godkänt. Fritextsökning.

Ägare

Ägare av en uppgift är den som sparat uppgiften, även om det är någon annan som står för innehållet. Ägaren har ensam rätten att att avgöra vilka som får se uppgiften liksom om den ska bortmarkeras.

Editorn

Med den nya editorn, som installerade 2015-11-23, är det äntligen möjligt att klippa och klistra även på mobiltelefoner. Editorn, som heter Summernote, är under utveckling och allt fungerar inte perfekt, men är det bästa alternativet jag lyckats hitta.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Läsa mer om ...

Lobbying
Grundlagarna
Offentlighet och sekretess
Källor
Hjälpmedel

Hur gör man i Politikfakta.info

Det politiska projektets mål
Samla fakta
Organisera