Lagar

Oftast är de som ska påverkas styrda av lagar och dessa lagar ger förutsättningarna för lobbying.

Grundlagarna

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick och kan helt enkelt sägas vara samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen – ett mellanting mellan grundlag och lag.

Regeringsformen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Enligt grundlagen kan riksdagen besluta om att överlåta beslutanderätt till EU:s institutioner. Det innebär att Sverige och de andra EU-länderna gemensamt kan besluta om regler som EU-länderna måste följa. EU kan därmed få rätt att besluta om lagar som ska gälla i Sverige, något som tidigare bara riksdagen beslutat om.

Successionsordningen

Sällan av intresse.

Tryckfrihetsförordning

Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Det betyder att du fritt kan ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det du skrivit.

Du har rätt att sprida vilken information du vill i tryckt form så länge du följer lagen. Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ger oss frihet att uttrycka oss fritt så skyddar den oss mot förtal och kränkningar. Skriver du något som kan betraktas som hets mot folkgrupp, till exempel rasistiska inlägg, eller publicerar bilder med inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot tryckfrihetsförordningen. Det gäller också om staten och samhället skadas genom att något som innebär landsförräderi eller spioneri publiceras.

Yttrandefrihetsgrundlag

I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.

Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991 är vår yngsta grundlag och har stora likheter med tryckfrihetsförordningen. Förbudet mot censur, meddelarfriheten, rätten till fri informationsspridning och anonymitet samt förbudet att forska efter källor gäller även här.

Läs mer...

 • Grundlagarna, Riksdagen
 • EU och de svenska grundlagarna, EU-upplysningen
 • Successionsordningen. (Gäller regenten och hens efterträdare)
 • Tryckfrihetsförordningen.
 • Yttrandefrihetsgrundlag.


 • Politikfakta.info - För politiskt inflytande

  Läsa mer om ...

  Lobbying
  Grundlagarna
  Offentlighet och sekretess
  Källor
  Hjälpmedel

  Hur gör man i Politikfakta.info

  Det politiska projektets mål
  Samla fakta
  Organisera