Tillgängliga projekt

Namn
Demokratiutredningen
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2014-07-17. Ändrad: 2016-01-16.
Flyktingfakta
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2015-07-28. Ändrad: 2015-12-11.
Grannsamverkan i Nora
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2014-08-20. Ändrad: 2016-04-21.
Hjälp med IT
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2015-09-01. Ändrad: 2016-04-07.
Klimatfakta.info
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2014-08-20. Ändrad: 2016-09-06.
Media
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2015-11-10. Ändrad: 2015-12-17.
Nora Torg med omgivningar
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2015-10-13. Ändrad: 2016-04-26.
Politikfakta.info
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2015-08-30. Ändrad: 2016-03-24.
Sverigeförhandlingen
Status: Aktivt. Ägare: Hans Iwan Bratt. Tillgänglig för besökare Skapad: 2015-08-31. Ändrad: 2015-12-16.


Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Projekt

I Politikfakta.info är projekt ett sätt att hålla samman olika uppgifter som aktiviteter, texter, deltagare, mm.

Tillgänglighet

Vilka projekt som ingår i listan styrs av vem som är användare:

Ägare

Den som registrerar ett projekt blir dess ägare och har alla rättigheter (läsa, skriva och publicera/dela ).