Lobbying

Att lobba betyder att kontakta de som fattar beslut - eller påverkar dem som inverkar på beslutet

För att nå resultat gäller det att sätta upp tydliga och konkreta mål.

I USA lärde jag mig att målet kunde vara så konkret som att vissa personer skulle spontant säga vissa meningar. Sedan ficken annan lobbyist kontrollera om beslutsfattarna säger det uppdragsgivaren önskade.

Här är stegen i en framgångsrik lobbyingkampanj

 • Målet. Beskriv tydligt vad du vill uppnå. Ändra Sveriges agerande i EU? En ändrad lag? Nytt beslut av en myndighet? Få en gata enkelriktad?
 • Beslutsfattare och påverkare. Lista alla som kan tänkas ha direkt eller indirekt inflytande på beslutet. Beskriv hur de påverkar. Det är ofta andra som tar det reella beslutet än de som tar beslutet formellt.
 • Vägar att påverka. Hur kan beslutarna få veta vad du vill? Ringa? Besöka? Maila? I eget namn eller motivera andra som att för fram din mening.
 • Budskapet. Det du vill föra fram måste anpassas till den som ska påverkas. Därför gäller det att ta reda på eller gissa hur budskapet ska formuleras. Mottagaren ska lyssna, ta till sig budskapet och motiveras att agera.
 • Ligga på. Beslutsfattande tar tid. Det gäller att hela tiden bedöma läget och agera så att saken förs framåt. Personers betydelse varierar under tiden. Andra frågor kräver uppmärksamhet. Det är viktigt att hitta sätt för att ständigt bedöma situationen och gripa in när problem uppstår.

Läs mer...

 • Lobbying. Wikipedia
 • Westlander
 • Ju mer lobbyism desto bättre”, SVT
 • 30 praktiska lobbyingtips, Breidenstein
 • Solving problems maximising opportunities, Kreab
 • Om New Republic
 • Ullman PR
 • Ungdomens nykterhetsförbund


 • Politikfakta.info - För politiskt inflytande

  Läsa mer om ...

  Lobbying
  Grundlagarna
  Offentlighet och sekretess
  Källor
  Hjälpmedel

  Hur gör man i Politikfakta.info

  Det politiska projektets mål
  Samla fakta
  Organisera