Projektets mål

Steg 1 är att beskriva projektets mål, vilka resultat som bör vara uppnådda när projektet är genomfört.

Målet bör tydligt fokus, så att det som inte har stor betydelse för resultatet kan läggas åt sidan. Ett tydligt mål gör det också lättare att värva medarbetare.

När du börjar ha en klar bild av målet, så kan du starta ett projekt och lägga in din beskrivning av målet.

En bra början kan vara att beskriva vad som är fel och vilka det är som drabbas av felet. Det motiverar läsaren att ta del av hur det bör vara i stället och vad som krävs för att fel ska bli rätt.

En förändring förutsätter att de ansvariga ser fördelarna i en förändring. Det kan kräva att man tar reda på beslutsfattarnas uppfattning och kunskaper och hur de kan påverkas.

Politiska beslutsfattare har personer i sin omgivning med stort inflytande i olika frågor. Det kan vara fördelaktigt att känna till vilka dessa rådgivare är och hur de påverkar olika beslut.

Politiska beslut tas i olika församlingar som regering, kommunstyrelse, kommunala nämnder och många andra. Där tas besluten formellt, men de egentliga besluten tas i informella sammanhang. Det som vill påverka bör helst ha en god uppfattning om hur beslut växer fram i informella och formella grupperingar.

Politiker är generellt sätt mycket positiva till kontakter med personer med intressanta förslag. Även om politikern gillar idéerna så kan det vara svårt att genomföra en förändring. Det kan lägga grunden för ett konstruktivt samarbete.

Allt detta kan inte inkluderas i projektets mål, men det kan vara av värde att ge en mer översiktlig beskrivning projektets omfattning och karaktär.

Checklist

  • Projektets namn bör vara kort och lätt att referera till.
  • Det som är fel bör åskadliggöras kort och slagkraftigt, gärna med en beskrivning som väcker känslor.
  • Det går lätt att förbättra beskrivningen av målet i början när få är engagerade. Sedan gäller det att hitta formuleringar som entusiasmerar alla som deltar.

Synpunkter?

Kan du förbättra texten ovan? Något som ska bort eller läggas till? Kom gärna med förslag. Klicka på "Fel och önskemål" nedan.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Läsa mer om ...

Lobbying
Grundlagarna
Offentlighet och sekretess
Källor
Hjälpmedel

Hur gör man i Politikfakta.info

Det politiska projektets mål
Samla fakta
Organisera