Nora Torg med omgivningar

Föreningen Nora torg med omgivningar har till uppgift att verkar för de boendes intressen. Med boende avses såväl de bor vid torget som boende i omgivningarna med intresse för torgets utveckling. Inloggade har tillgång till fler referenser. Se även Grannsamverkan i Nora.
Ägare: Hans Iwan Bratt. Visas för Alla Skapad: 2015-10-13. Ändrad: 2016-04-26.

Referenser    

Sökord: ************Ansökan om lov och förhandsbeskedBygglovByggnadsnämndByggnadsnämndenCentrumhusetDagvattenDanderyds CentrumDanderydscenternDetaljplanEnebyängenFunktionshindradeFöreningen Nora torgFörordningGarageplatserGolfvägenGrannarGrundvattenInbrottInformationsmöteKommunledningskontoretKristdemokraternaLagLantmäterietLars EliassonLiberalernaMiljöModeraternaNora TorgNora Torgs SamfällighetsföreningNora torgNäringsdepartementetReservationRiskanalysSVTSakägareSamfällighetenSamfällighetsföreningServitutSkrivelse till kommunenTeknisk direktörTekniska kontoretTekniska nämndenTjänsteutlåtandeTrädgårdsstadTäby CentrumUppsägningWåhlinWåhlin FastigheterWåhlin fastigheterÅsa HeribertsonÖverklagaÖverklaganÖversiktsplan 2006Översiktsplan 2030

Tillgängliga sorterade efter publiceringsdag.
PubliceradNamn
2016-05-02Ledningsförändring på tekniska kontoret
2016-04-26Danderyds aktuellt Nr 2 2016
2016-04-25Detaljplan för Nora torg
2016-04-13Wåhlin fastigheter: Nora torg 6-34
2016-03-09Ledningsförändring på tekniska kontoret
2016-02-17Danderydscenterns reservation i Tekniska nämnden
2016-02-09Nya bostäder vid Nora Torg
2016-02-08Synpunkter på Program till detaljplan för Nora Torg, Danarö 5, 6 m fl.
2016-01-20Svar på remiss, program, Detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora Torg, Danderyds kommun
2016-01-12Byggen vid Nora Torg. Och ett inbrott till.
2016-01-07Svar på remiss – programsamråd – detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyds kommun
2015-11-21Upprop och Enkät till boende vid Nora Torg och dess närhet
2015-10-25En halv miljon servitut ska rensas ut
2015-09-08Förslag till översiktsplan 2030
2014-10-17Överenskommelse mellan Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna för
2014-09-24Att höra grannar och andra berörda, Boverket
2013-11-18Planuppdrag Nora Torg KS2013-11-18
2011-08-01Vem är egentligen sakägare?
2011-03-31Plan- och byggförordning (2011:338)
2010-07-01Plan- och bygglag (2010:900)
2010-02-12Bygga hus: Bygglov & Överklagan & Vem som är sakägare
2006-04-03Översiktsplan för Danderyds kommun 2006
2006-02-09Wikipedia: Sakägare
0000-00-00Byggnadsnämnden, Danderyd
0000-00-00Fastighetsnämnden Danderyd
0000-00-00Om Wåhlin Fastigheter
0000-00-00Lantmäteriet: Bilda och driva en samfällighetsförening
0000-00-00Lantmäteriet: Om servitut och samfällighet

Persongrupper    

Ny persongrupp
Medlemmar
Styrelsen Nora Torg


Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa projekt

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga. När projektägaren gör en filtrerad lista visas också för vilka en referens är tillgänglig.