Flyktingfakta

Projektet syftar till att sprida kunskap om flyktingkrisen, bl.a. via webben Flyktingfakta.info och Facebook. Projektet är neutralt i frågan om antalet till Sverige men bör medverka till att redovisa effekterna av olika tänkbara beslut.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Visas för Alla Skapad: 2015-07-28. Ändrad: 2015-12-11.

Referenser    

Sökord: AlliansenBidragsbehovendeIntegrationIrregularsJoakim RuistLennart FloodLångtidsutredningenMigrationModeraternaPapperslösaRegeringenTiggare

Tillgängliga sorterade efter publiceringsdag.

Persongrupper    

Ny persongrupp
Följare


Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa projekt

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga. När projektägaren gör en filtrerad lista visas också för vilka en referens är tillgänglig.