Politikfakta.info

Politikfakta ger stöd i politiskt arbete. Detta projekt samlar applikationer lämpliga vid politiska kampanjer.

Programtekniska webbar tillhör projektet Programmering. Fn finns det en del sådana i detta projekt som ska flyttas till Programmering. Däremot ingår uppgifter om programvaror för "slutanvändare".

Ägare: Hans Iwan Bratt. Visas för Alla Skapad: 2015-08-30. Ändrad: 2016-03-24.

Referenser    

Sökord: Allmän handlingGlobal open dataLODILobbyingOffentlighetsprincipenPRÖppna data

Tillgängliga sorterade efter publiceringsdag.

Persongrupper    

Ny persongrupp
Inbjudna personer
Tänkbara deltagare


Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa projekt

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga. När projektägaren gör en filtrerad lista visas också för vilka en referens är tillgänglig.