Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra i 320 km/h. Tågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Visas för Alla Skapad: 2015-08-31. Ändrad: 2015-12-16.

Referenser    

Sökord: CyklingHélèneHöghastighetstågJärnvägJärnvägsfinansieringKTHPer KågesonSJStockholmsförhandlingenSverige FinlandTåg

Tillgängliga sorterade efter publiceringsdag.

Persongrupper    

Ny persongrupp

Det finns inte persongrupper.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa projekt

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga. När projektägaren gör en filtrerad lista visas också för vilka en referens är tillgänglig.