Projekt: Hjälp med IT

Doodle

http://doodle.com/sv/

Doodle gör planeringen enklare. Verktyget för schemaläggning som du faktiskt kommer att använda. Hitta en tid för att träffas dubbelt så snabbt!

Sökord: Möten

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.