Projekt: Hjälp med IT

Datahub

https://datahub.io/

About the Datahub

The Datahub provides free access to many of CKANʼs core features, letting you search for data, register published datasets, create and manage groups of datasets, and get updates from datasets and groups youʼre interested in. You can use the web interface or, if you are a programmer needing to connect the Datahub with another app, the CKAN API.

The free, powerful data management platform from the Open Knowledge Foundation

Sökord: CKAN, API

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.