Projekt: Politikfakta.info

Open Knowledge Sweden

http://se.okfn.org/

Open Knowledge är ett världsomspännande ideellt nätverk av människor passionerade om öppenhet, som använder förespråkande, teknik och utbildning för att låsa upp information och göra det möjligt för människor att arbeta med det för att skapa och dela kunskap.

Vårt uppdrag

Vi vill se upplysta samhällen runt om i världen, där alla har tillgång till viktig information och förmågan att använda den för att förstå och forma sina liv; där mäktiga institutioner är begripliga och ansvariga; och där viktig forskningsinformation som kan hjälpa oss att ta itu med utmaningar som fattigdom och klimatförändringar är tillgänglig för alla.

Vi ser framför oss en värld där:

Detta är den värld vi väljer. Vi vill se öppen kunskap vara ett mainstreamkoncept, och så naturligt och viktigt för vår vardag och organisationer som grönt är idag.

För att nå dessa mål måste vi höja profilen för öppen kunskap och öka medvetenheten om hur viktigt det är. Vi måste ändra kulturer, politik och affärsmodeller vid stora organisationer att göra öppna data acceptabelt och önskvärt. Vi behöver bygga upp kapacitet för att förstå informationen, dela, hitta och använda data över befolkning och världen. Vi behöver skapa och uppmuntra samarbeten över regeringen, näringslivet och det civila samhället för att använda data för att omfördela makt och möta stora utmaningar. Vi behöver verktyg (tekniska, juridiska och pedagogiska) för att göra arbetet med data enklare och effektivare.

Här är hur vi gör det på Open Knowledge Sverige:

Internationellt nätverk: Vi stödjer, uppmuntrar och samordnar ett internationellt nätverk av individer passionerade om öppenhet och aktiva i att göra, utbilda och förespråka.

Att öppna upp information: Vi förespråkar och kampanj för öppen frisättning av viktig information, särskilt på nationell eller stor skala, och vi övervakar nivån av öppenhet i hela världen.

Inverkan genom information: Vi hjälper människor lära sig om öppenhet och förstärka datakompetens, och vi samarbetar med förändrings-skapande organisationer i linje med våra nyckelteman för att hjälpa dem att använda öppna data för att påskynda sitt arbete, att skapa en positiv förändring mot våra mål, berättelser och fallstudier.

Projektförvaltning: ett hem för projekt och samhällen: hjälpa till att vårda och stödja ansträngningar för att öppna data och se det använt för positiv förändring.

Tjänster och Rådgivning: Vi erbjuder icke-vinstdrivande kommersiella IT-tjänster, konsulttjänster och utbildning för att hjälpa er organisations att få öppenhet att nå sin fulla potential. Ta kontakt med oss för mer information.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.