Projekt: Grannsamverkan i Nora

Tips och Råd för att förebygga och försvåra inbrott

Länk

Förebygga och försvåra inbrott

Baserat på intervjuer med sakkunniga, tidigare forskning och statistik gällande inbrott sammanställer vi här tips på hur inbrottstjuvarna kan hållas borta.

Sökord: Inbrott, Trygve

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.