Projekt: Nora Torg med omgivningar

En halv miljon servitut ska rensas ut

http://www.svt.se/nyheter/en-halv-miljon-servitut-ska-rensas-ut

Omkring en halv miljon servitut och andra avtal som ger rätt att använda någon annans tomt för ett visst syfte, ska 2019 rensas bort ur det statliga Fastighetsregistret. Möjligheterna att hävda sina rättigheter riskerar därmed att försämras.

Hävdar dina grannar att de har rätt att gå över din tomt för att komma till badbrygga? Går din utfart via en annan fastighet eller går dina vattenledningar genom grannens mark?

Och har du exakt koll på avtalet som reglerar de rättigheterna?

Svaret är väl troligen nej. För visserligen har 100 000-tals svenskar enligt tradition och hävd använt varandras mark för diverse ändamål, men allt är inte formellt reglerat och allt finns definitivt inte i de officiella registren.

Och även när förhållandena är registrerade i Fastighetsregistret finns en uppenbar risk att verkligheten inte längre stämmer med uppgifterna i registret. Det gäller förstås särskilt äldre inskrivningar.

Inaktuellt

– Det är mycket som kan ha blivit inaktuellt sedan uppgifterna en gång skrevs in på 30-, 40- och 50-talen. Rättigheter som inte nyttjas, men som finns kvar i registret, säger Lennart Sundström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Enligt en ny lag ska inskrivningar som blir äldre än 50 år vid utgången av 2018 rensas bort om ingen begär förnyelse. Servitutet upphör inte att gälla, men till exempel efter en försäljning kan det bli svårare att hävda sin rättighet när eventuella inskrivningar inte finns kvar i registret.

– En del äldre rättigheter nyttjas fortfarande och för att säkerställa sina rättigheter inför framtiden är det klokt att se till att förnya inskrivningen, säger Lennart Sundström.

Fåtal

Hittills har bara några 100 vanliga fastighetsägare anmält förnyelse. Lantmäteriet behöver nu få alla fastighetsägare att se över om de har servitut som är äldre än 50 år och om de behöver finnas kvar. Myndigheten kan inte skicka uppmaningar direkt till de berörda eftersom många äldre servitut inte har uppgift om vem som har nytta av rättigheten.

– Det enklaste är att man själv går in och läser på vår hemsida. Behöver man förnya inskrivningen kan man göra det direkt via hemsidan. Är man osäker kan man också få hjälp av vårt kundcenter, säger Lennart Sundström.

Fåtal

Hittills har bara några 100 vanliga fastighetsägare anmält förnyelse. Lantmäteriet behöver nu få alla fastighetsägare att se över om de har servitut som är äldre än 50 år och om de behöver finnas kvar. Myndigheten kan inte skicka uppmaningar direkt till de berörda eftersom många äldre servitut inte har uppgift om vem som har nytta av rättigheten.

– Det enklaste är att man själv går in och läser på vår hemsida. Behöver man förnya inskrivningen kan man göra det direkt via hemsidan. Är man osäker kan man också få hjälp av vårt kundcenter, säger Lennart Sundström.

FAKTA: SERVITUT SOM LÖPER UT

Syftet med den så kallade Förnyelselagen är att rensa ut inaktuella förhållanden ur Fastighetsregistret. Lantmäteriet räknar med att omkring en halv miljon servitut, nyttjanderätter och avkomsträtter från tiden före 1968 är inaktuella och därmed kan rensas bort.

Ett avtalsservitut, som avtalas mellan fastigheternas ägare, blir officiellt om det skrivs in i Lantmäteriets fastighetsregister. Då kan parterna garantera att servitutet gäller även om för framtida ägare.

Källa: Lantmäteriet

FAKTA: SERVITUT

Servitut anger om den härskande fastighetens ägare har rätt att på visst sätt använda den tjänande fastigheten (en form av bruksrätt). Det kan båda röra sig om "positiv befogenhet", rätt att ha väg eller brunn, eller ett "negativt servitut" där härskande ägaren bestämt att den tjänande fastigheten inte får bebyggas på ett visst sätt, för att till exempel skydda en utsikt.

Vanligtvis gäller ett servitut utan tidsgräns.

Källa: Nationalencyklopedin


Sökord: Servitut, SVT

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-10-25 Visas för Alla Skapad: 2016-04-13. Ändrad: 2016-04-13.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.