Projekt: Demokratiutredningen

Nyhetsbrev 11 (sista)

http://demokratiutredningen.info/

I juli 2014 tillsattes en utredning med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Under fliken Om utredningen kan du läsa mer om utredningens uppdrag i våra direktiv.

Den 18 januari lämnar vi vårt betänkande till demokratiminister Alice Bah Kuhnke på en presskonferens i Rosenbad klockan 13.00. Samma dag klockan 16.30 anordnar vi ett seminarium för allmänheten tillsammans med Studieförbunden där utredningens förslag och analyser presenteras. Efter den 18 januari upphör utredningen att existera.

Sökord: Olle Wästberg, Rosenbad

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.