Projekt: Media

Statskoll

http://statskoll.se/

fter att riksdagen beslutade att lägga ned sin tidning Riksdag & Departement bestämde jag mig för att starta en egen tidning. Jagmty arbetade 24 år som journalist på R&D och har därmed skaffat mig gedigna kunskaper om hur den politiska beslutsgången fungerar. Det gör att jag i den nya tidningen, Statskoll.se, kan lägga ner stor kraft på att redovisa beslutskedjan hela vägen fram till riksdagsbeslut.

Statskoll.se ska bli heltäckande och verkligen ha koll på det som händer, i synnerhet i den statliga sektorn, men även i övriga samhällssektorer. Myndigheter och verk får en framträdande plats. Personnytt är alltid läsvärt, och även där kommer jag att bjuda på många nyheter.

Tveka inte att tipsa om sådant som du anser borde finnas i Statskoll.se.

Ett nyhetsbrev från Statskoll.se ska skickas ut en gång i veckan.

Statskoll.se får ni läsa helt gratis.

Marie-Thérèse Yhuel
chefredaktör och ansvarig utgivare för statskoll.se

Sökord: Riksdag och departement

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.