Projekt: Nora Torg med omgivningar

Lantmäteriet: Bilda och driva en samfällighetsförening

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/bilda-och-driva-en-samfallighetsforening/

Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans.

Med en samfällighetsförening kan ni effektivt och rättssäkert sköta till exempel vägar, energianläggningar och vatten- och avloppsanläggningar tillsammans. Eller båtbryggor, badplatser, och trapphus.

Sökord: Samfällighetsförening, Nora torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2016-04-04. Ändrad: 2016-04-13.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.