Projekt: Nora Torg med omgivningar

Vem är egentligen sakägare?

Länk

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet

Martha Henriksson-Witt

Vem är egentligen sakägare?

Om talerätt vid tillståndsprövning av vindkraftverk

Examensarbete 30 högskolepoäng

Sökord: Sakägare

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2011-08-01 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.