Projekt: Nora Torg med omgivningar

Plan- och byggförordning (2011:338)

Länk

SFS nr: 2011:338

Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N

Utfärdad: 2011-03-31

Ändrad: t.o.m. SFS 2015:934

Övrig text: 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet 

Innehåll:

1 kap. Innehåll och definitioner

2 kap. Planer och områdesbestämmelser

3 kap. Krav på byggnadsverk

4 kap. Krav på byggprodukter m.m.

5 kap. Funktions- och säkerhetsåtgärder

6 kap. Lov och anmälan m.m.

7 kap. Kontrollplan, funktionskontrollanter, kontrollansvarigaoch sakkunniga

8 kap. Tillsyn, vägledning och uppföljning

9 kap. Byggsanktionsavgifter

10 kap. Bemyndiganden

Övergångsbestämmelser

Sökord: Förordning, Näringsdepartementet, Nora torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2011-03-31 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.