Projekt: Nora Torg med omgivningar

Bygga hus: Bygglov & Överklagan & Vem som är sakägare

https://www.byggahus.se/forum/bygglov/137656-bygglov-overklagan-vem-som-ar-sakagare.html


Forumdiskussion.

Sökord: Sakägare, Överklaga, Bygglov, Nora Torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2010-02-12 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.