Projekt: Media

SvDopinion på facebook

https://m.facebook.com/svdopinion/

SvD.se:s och Svenska Dagbladets sida för debatt. Vi publicerar artiklar av personer med kunskaper och professionella erfarenheter i olika ämnen. Vill du delta i debatten är du välkommen att kontakta oss. http://www.svd.se/opinion

Sökord: Facebook, Debatt

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.