Projekt: Media

Politologerna

https://politologerna.wordpress.com/om/

Politolog: synonym till statsvetare, person som vetenskapligt studerar politik.

Syftet med forskarbloggen Politologerna är att bidra med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Vi förmedlar forskning men även enkla deskriptiva resultat och analyser. Vi vill väcka debatt om svensk politik, men driver ingen partipolitik och undviker att vara politiserande. Vårt mål är att på ett intellektuellt hederligt sätt och efter bästa förmåga leverera forskningens hittills bästa svar på såväl dagsaktuella som eviga frågor.

Vi som bidrar till forskarbloggen är 10 forskare i statsvetenskap. Vi finns vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Det är dock författaren till respektive inlägg som själv står för innehållet.

Sökord: Forskning, Debatt

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.