Projekt: Nora Torg med omgivningar

Fastighetsnämnden Danderyd

http://www.danderyd.se/sv/Kommun--politik/Beslut-protokoll/Handlingar-protokoll/Fastighetsnamnden/


Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter.

Fastighetsnämnden ska:

Sökord: Nora torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.