Projekt: Nora Torg med omgivningar

Översiktsplan för Danderyds kommun 2006

Länk

Danderyd idag

Danderyd är en kustkommun med en lång marin gräns mot Värtan och Edsviken. Kommunen har ca 30 000 invånare. Kommunen är till ytan en av de minsta i Sverige och är tätbebyggd. Större naturområden finns i kommunen och bebyggelsen ligger omgiven av en grön och lummig miljö. Trädgårdsstaden dominerar men nästan hälften av bostäderna finns i flerbostadshus i attraktiva lägen.

Näringslivet i Danderyd präglas av verksamheter inom vård samt inom andra kunskapsintensiva verksamheter. Arbetsplatserna ligger företrädesvis längs E18. Danderyd har en hög förvärvsfrekvens men flertalet arbetsföra arbetar utanför kommunen. Det är dock fler som pendlar utifrån till sitt arbete i Danderyd än tvärtom.

Kommunen har den högsta utbildningsnivån i landet. Skolan har en god kvalitet och många väljer att gå vidare till högskolestudier.

Danderyd har ett utmärkt kommunikationsläge idag och vid Danderyds sjukhus kommer en viktig kommunikationspunkt att utvecklas när pendeltåget byggs ut med ett stationsläge vid sjukhuset.

Danderyds läge nära Stockholms innerstad innebär att kommunen är attraktiv både som bostadsort och för etablering av arbetsplatser.

Kommentar

"Trädgårdsstad" nämns 10 gånger och Nora Torg 3 gånger i planen.

Sökord: Översiktsplan 2006, Trädgårdsstad

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2006-04-03 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.