Projekt: Media

Nyhetsdatabasen

http://www.nyhetsdatabasen.se/

Nyhetsdatabasen är en nyhetsagent och en sökmotor som samlar nyheter från svenska tidningar. Här kan du snabbt läsa aktuella nyheter eller göra sök flera år tilbaka. 

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.