Projekt: Klimatfakta.info

Bjørn Lomborg

http://www.lomborg.com/

Dr. Bjorn Lomborg is director of the Copenhagen Consensus Center and visiting professor at Copenhagen Business School. He researches the smartest ways to do good, for which he was named one of TIME magazineʼs 100 most influential people in the world. His numerous books include "The Skeptical Environmentalist", "Cool It", "How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place" and "The Nobel Laureatesʼ Guide to the Smartest Targets for the World 2016-2030".

Sökord: Copenhagen Consensus Center,

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.