Projekt: Grannsamverkan i Nora

Stöldskyddsföreningen

Länk

Vår kunskap - din trygghet

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. Vi har under åren byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom området säkerhet. Vår vision – att skapa ett tryggare samhälle – är kärnan i hela vår verksamhet.

SSF arbetar brottsförebyggande, genom informationsspridning och opinionsbildning. Vårt oberoende och vår unika bredd inom säkerhetsområdet är en trygghet för dig som användare.

Vi är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Det överskott som genereras av våra tjänster, som ex. Nyckelbrickan, DNA-märkning, Spärrtjänst och våra utbildningar, återinvesterar vi i ideell verksamhet.

Det innebär att alla som använder någon av SSF:s tjänster indirekt stöder vår vision om ett tryggare samhälle.

För dig som kund och samarbetspartner vill vi inom SSF vara en stark och pålitlig partner, och en trygg och kompetent leverantör inom området säkerhet.

Sökord: SSF

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.