Projekt: Media

Exponerat

http://www.exponerat.net

Exponerat är en politiskt och religiöst oberoende nyhetssida.

Vi publicerar och belyser den information vi kommer över om:

  • Invandringspolitik
  • Kriminalitet
  • Skola, vård och omsorg
  • Korrupt media och journalistik
  • Polis- och svenskt domstolsförfarande
  • Välfärds politik
  • Viktiga relaterade utrikes nyheter

* Vi hoppas att Exponerat, som tillhör kategorin ”alternativ media”, uppfyller Era behov av den sortens nyheter som inte kan läsas i ”vanlig” media. Med dessa ord sagt hälsar vi Er välkomna till Exponerat.

* Fartyget Titanics öde med dess katastrofala följder skedde p.g.a. en oförutsedd händelse. Landet Sverige är tyvärr på väg mot samma öde som Titanic trots den vishet, allmänbildning och teknologiska kunskap vi idag har.


Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.