Projekt: Klimatfakta.info

Skeptical science

http://www.skepticalscience.com/how-much-el-nino-boost-2015-temp.html

The goal of Skeptical Science is to explain what peer reviewed science has to say about global warming. When you peruse the many arguments of global warming skeptics, a pattern emerges. Skeptic arguments tend to focus on narrow pieces of the puzzle while neglecting the broader picture. For example, focus on Climategate emails neglects the full weight of scientific evidence for man-made global warming. Concentrating on a few growing glaciers ignores theworld wide trend of accelerating glacier shrinkage. Claims of global cooling fail to realise the planet as a whole is still accumulating heat. This website presents the broader picture by explaining the peer reviewed scientific literature.

Often, the reason for disbelieving in man-made global warming seem to be political rather than scientific. Eg - "itʼs all a liberal plot to spread socialism and destroy capitalism". As one person put it, "the cheerleaders for doing something about global warming seem to be largely the cheerleaders for many causes of which I disapprove". However, what is causing global warming is a purely scientific question. Skeptical Science removes the politics from the debate by concentrating solely on the science.

Sökord: Alarmistisk

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.