Projekt: Klimatfakta.info

Falskt alarm

http://www.falskt-alarm.se

Gösta Pettersson, född 24 nov 1937

Yrkesmässig karriär (Lunds universitet):

Filosofie doktorsgrad i biokemi              1966
Lärarhögskola/lärare (Malmö/Lund)      1966-67
Docent i biokemi                                    1968-77
Professor i biokemi                                1978-2001

Som biokemisk forskare inriktade jag mig på att studera katalysmekanismerna för enskilda enzym (t. ex. alkoholdehhydrogenas och kopparhaltiga aminoxidaser), med kinetik som metodologisk specialitet. Omsider utvecklades forskningen till att gälla samspelet mellan enzym i metaboliska nätverk som glykolysen och Calvin-cykeln för fotosyntetisk koldioxidfixering.

På grund av mina specialkunskaper i reaktionskinetik och matematisk modellering blev jag flitigt anlitad av biokemiskt inriktade tidskrifter som expertgranskare, satt under 1970- och 80-talet med i Advisory Board för Biochemical Journal och European Journal of Biochemistry, och var 1989-99 redaktör för den senare tidskriften.

Det mesta om bokens bakgrund och syfte anges i dess ”Förord”. En första version av boken publicerades i april 2013. Den nuvarande versionen publicerades i juni 2015.

Sökord: Skeptisk, Gösta Pettersson, Bombkurvan

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-04.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.