Projekt: Klimatfakta.info

Phys.org

http://phys.org

Phys.org™ (formerly Physorg.com) is a leading web-based science, research and technology news service which covers a full range of topics. These include physics, earth science, medicine, nanotechnology, electronics, space, biology, chemistry, computer sciences, engineering, mathematics and other sciences and technologies. Launched in 2004, Phys.org’s readership has grown steadily to include 1.75 million scientists, researchers, and engineers every month. Phys.org publishes approximately 100 quality articles every day, offering some of the most comprehensive coverage of sci-tech developments world-wide. Quancast 2009 includes Phys.org in its list of the Global Top 2,000 Websites. Phys.org community members enjoy access to many personalized features such as social networking, a personal home page set-up, RSS/XML feeds, article comments and ranking, the ability to save favorite articles, a daily newsletter, and other options.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.