Projekt: Media

Zdnet

http://www.zdnet.com/

ZDNet brings together the reach of global and the depth of local, delivering 24/7 news coverage and analysis on the trends, technologies and opportunities that matter to IT professionals and decision makers.

Whatever your role in the IT buying cycle, ZDNet provides support -- from investigating options to optimizing a solution. Whether you want to follow hot topics or emerging trends, or keep up to date with the latest news and events, ZDNet is the destination for professionals seeking to research technology-related issues, and solve business technology problems.

Sökord: IT

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.