Projekt: Klimatfakta.info

WMO World Meteorological Organisation

http://public.wmo.int/en

WMO is a Specialized Agency of the United Nations (UN) with 191 Member States and Territories. It is the UN systemʼs authoritative voice on the state and behaviour of the Earthʼs atmosphere, its interaction with the land and oceans, the weather and climate it produces and the resulting distribution of water resources. As weather, climate and the water cycle know no national boundaries, international cooperation at a global scale is essential for the development of meteorology and operational hydrology as well as to reap the benefits from their application. WMO provides the framework for such international cooperation.

Sveriges representation

Permanent Representative 

Hydrological Adviser 

Country Profile Database 

Composition of WMO 

Sökord: UN, FN, Atmosphere, Atmosfär

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.