Projekt: Grannsamverkan i Nora

Info till grannsamverkare

Till grannsamverkare

Polisen varnar för en liga som bryter sig in i bilar (främst BMW). Brevet bifogas. 

Mitt intryck är att det varit något färre inbrott i kommunen hittills i år. I vår kommundel var det 3 inbrott i december. Antalet inbrott i vår del i år är 7: Fågelvägen, Edsviksvägen, Tallstigen, Golfvägen, Kevingeringen (försök), Undangömda Stigen och Danarövägen.

Det har bildats en förening för intresserade av Nora Torgs framtid. Bakgrunden är givetvis kommunens planer på flera stora flerfamiljshus och radhus. Jag har valts in i styrelsen. Tag gärna kontakt med mig om du vill vara medlem eller har frågor. Vi kan nog räkna med ett nytt förslag i slutet av våren.

Det kommer snart en inbjudan till träff med vår grannsamverkan i maj. Vår polisman Mats Hessler har lovat komma. 

Några skyltar om vår grannsamverkan har gått sönder och är bortplockade. Jag måste sätta upp dem på ett annat sätt. Jag tror jag vet hur, så snart kommer fler skyltar sättas upp.

Jag har börjat att publicera dokument om vår grannsamverkan och om Nora torg på Internet. Det gör jag med hjälp av ett program jag utvecklar för att stödja personer som vill påverka sitt samhälle. Här är dokumenten: Grannsamverkan i Nora 

Sökord: Grannsamverkan, Inbrott, Bilinbrott, Nora torg, Mats Hessler, Skyltar

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-05 Visas för Alla Skapad: 2016-04-05. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.