Projekt: Hjälp med IT

getspeakit

Efter omstart av datorn visades plötsligt sidan You need the SpeakIt! Helper. Har ingen aning om vad Speakit är för något. Det är inte installerat på datorn. Kan ev vara installation av Java från Oracel som hade programmet som fripassagerare.

I den egna beskrivningen står det:
SpeakIt! Helper is powered by Fairshare, a market research company that leverages aggregated web usage data to inform companiesʼ product and marketing decisions. In exchange for granting free access to thousands of online services, users engaging with Fairshare products permit us to collect, analyze, and share information about them and their web usage activity for research and business purposes.

Börjar att kolla med Whoismind. Mycket konstigt i Whoisdata. Företaget verkar finnas i East Perth, Australien. Första webbsidan har flera elementära fel. Shouldiremoveit känner inte till Speakit. Urlquery säger att det inte innehåller virus. 

Sökord: Whoismind

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-05 Visas för Alla Skapad: 2016-04-05. Ändrad: 2016-04-05.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.