Projekt: Politikfakta.info

Allmän handling

http://allmanhandling.se/

Den här sajten är till för dig som vill använda offentlighetsprincipen för att få ut handlingar och uppgifter från myndigheter. Här hittar du förklaringar till de viktiga begreppen, argument som du kan använda när myndigheterna säger nej och rättsfallen som du kan hänvisa till. Sajten uppdateras löpande med nya domar och JO-beslut.

Sökord: Allmän handling, Offentlighetsprincipen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-06 Visas för Alla Skapad: 2016-04-06. Ändrad: 2016-04-06.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.