Projekt: Politikfakta.info

FrågaStaten.se

http://fragastaten.se/

FrågaStaten.se är en överskådlig plattform som göra det säkert, lätt och bekvämt att använda offentlighetsprincipen. Plattformen tillåter användare att begära ut och ta del av allmänna handlingar genom en digitaliserad och enkel samlingsplats. Ju mer du använder den desto mer hjälper du att minska administrationen för offentlig sektor.

Sökord: Offentlighetsprincipen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-06 Visas för Alla Skapad: 2016-04-06. Ändrad: 2016-04-06.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.