Projekt: Politikfakta.info

Lokala Öppna Data Index (LODI)

http://se-city.census.okfn.org/ kommuner & städer

http://sweden.census.okfn.org/ landsting & regioner 


Projektet Lokala Öppna Data Index (LODI) är en vidareutveckling av Global Open Data Index och ska granska situationen kring öppna data som är närmare dig som medborgare i Sverige. Varje år gör myndigheter, regioner och kommuner i Sverige mer och mer öppna data tillgängligt. LODI-projektet granskar och rankar offentlig sektor som sammanställs och uppdateras årsvis.

Sökord: Global open data, LODI

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-06 Visas för Alla Skapad: 2016-04-06. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.