Projekt: Hjälp med IT

OneDrive, Dropbox, Google Drive and Box: Which cloud storage service is right for you?

http://www.cnet.com/how-to/onedrive-dropbox-google-drive-and-box-which-cloud-storage-service-is-right-for-you/

If youʼre ready to take the plunge into storing your files, photos and more in the cloud but need help deciding which service is right for your needs and wallet, weʼve got you covered with our in-depth cloud storage comparison.

Sökord: Cnet

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-07 Visas för Alla Skapad: 2016-04-07. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.