Projekt: Hjälp med IT

Utan virus

Länk

Utanvirus är projektet som är dedikerat att hjälpa människor att veta mer om spionprogram, skadeprogram, annonsprogram och andra farliga program som sprids på internet. Det är en av de största källorna för säkerhetsrelaterad information som är nödvändig när man försöker förebygga eller ta bort virus – tydliga och professionellt skrivna parasitbeskrivningar, detaljerade borttagningsinstruktioner, recensioner av antispionprogram och antivirusmjukvara, nyhetsartiklar och mycket mer.

Utanvirus är inte en nykomling. Folket bakom detta projekt började analysera skadeprogram (spionprogram, annonsprogram, trojaner, etc.) under 2004. Med start från den dagen har uppdraget för denna sida alltid varit detsamma – att hjälpa användare ta bort ALLA virus.

Hans Iwan Bratt

Webben gör ett gott intryck. De varnar för Conduit som givit mig mycket besvär.

De informerar också om att Oracle i uppdateringar av Java sänder med helt annan programvara om det inte avbeställs. Tidigare var det Ask.com som också är svårt att bli av med. I fortsättningen ska Yahoo vara den programvara som följer med, antagligen endast så att Yahoo blir förstaalternativet vid sökningar.

Webben varnar också för det relativt nya hotet: gisslanprogram.

Jag börjar prenumerera på nyheter. Webbhotellet ligger i Litauen. 

Sökord: Gisslanprogram, Conduit, Oracle, Java, Yahoo, Ask,

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-10 Visas för Alla Skapad: 2016-04-10. Ändrad: 2016-04-14.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.