Projekt: Hjälp med IT

Spyhunter

http://www.enigmasoftware.com/spyhunter-rw/

SpyHunter is a powerful, real-time anti-spyware application certified by West Coast Labs’ Checkmark Certification System and designed to assist the average computer user in protecting their PC from malicious threats. SpyHunter is automatically configured to give you optimal protection with limited interaction, so all you need to do is install it for immediate and ongoing protection.

As malware continues to evolve and become more sophisticated to avoid detection by anti-spyware/anti-virus programs, SpyHunter responds with advanced technology to stay one step ahead of today’s malware threats. SpyHunter offers additional customization capabilities to ensure every user is able to custom tailor SpyHunter to fit their specific needs.

Hans Iwan Bratt:

Det är gratis att identifiera virus, malware och liknande program. Däremot kostar SpyHunter $49.99 USD om det också ska ta bort sådana program.

Det finns ett företag med namnet Spywares.se med webbadressen spyhunter.se som erbjuder ett program men anger inte dess namn, men att det utvecklats av ett danskt företag IObits. Adressen till spyhunter är Spywares.se, Wichmandsgade 11, DK-5000 Odense C.

Sökord: Spywares.se, Enigma

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-10 Visas för Alla Skapad: 2016-04-10. Ändrad: 2016-04-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.