Projekt: Hjälp med IT

PC Health Advisor

http://www.paretologic.com/products/pchealthadvisor/index.aspx

There are so many ways for your computer to slow down and lose performance power. Until now, optimizing your PC by addressing each of these factors took advanced technical knowledge, a variety of complex tools, and plenty of your time. Now, there is ParetoLogic PC Health Advisor.

Hans Iwan Bratt

Det är en köpprogramvara men jag kan inte hitta priset. Här är företagets svenska web. Det framgår inte om programmet stöds av Windows 10, utan endast äldre versioner. Googling: PC Health Advisor.

Should i remove it: Possible malware installed by this program


Sökord: ParetoLogic

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-10 Visas för Alla Skapad: 2016-04-10. Ändrad: 2016-04-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.