Projekt: Hjälp med IT

Windowstechies

http://windowstechies.com/

Some people seem to have the natural ability to whiz around a computer, making it comply with their every desire, tweaking it to their heart’s content, and never encountering a single problem.

But for the rest of us, this stuff can get a little confusing. What software should you download? What tasks can be handled manually? When should you call a professional?

Windows Techies is for that second group. It is for those of us who could use a little help making Microsoft Windows easier.

Becoming a Windows “expert” isn’t hard, you just need to have the right information. And that is our aim with this site. We want to arm you with the information you need to make your computing life a breeze.


Sökord: Windowstips

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-10 Visas för Alla Skapad: 2016-04-10. Ändrad: 2016-04-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.