Projekt: Hjälp med IT

How to Use All of Windows 10’s Backup and Recovery Tools

http://www.howtogeek.com/220986/how-to-use-all-of-windows-10%E2%80%99s-backup-and-recovery-tools/
Windows 10 includes many different backup tools. Microsoft has restored the old Windows Backup tool removed from Windows 8.1, and File History is still around. But those are just the tip of the iceberg.

The latest version of Windows also includes way to back up and restore system images, wipe your computer to its default state, store files online, and make recovery drives you can use in case of emergency.

Sökord: Backup, Säkerhet, Windows 10

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-10 Visas för Alla Skapad: 2016-04-10. Ändrad: 2016-04-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.