Projekt: Hjälp med IT

Så aktiverar du backup på dina filer i Windows 10

http://blogg.tkj.se/sa-aktiverar-du-backup-pa-dina-filer-i-windows-10/

Om du tar till vana att alltid spara dina dokument – bilder, filer och annat – i ditt personliga Bibliotek i Windows 10, är det väldigt enkelt att aktivera automatiskt säkerhetskopiering. Det enda du behöver är någon form av lagringsenhet utöver datorns egna hårddisk – till exempel en nätverkshårddisk eller extern hårddisk.

Microsofts molntjänst OneDrive är som säkert bekant ordentligt integrerat i Windows 10, och filer som lagras här synkroniseras mellan din dator och Microsofts servrar. Men även om du har en backup-lösning i och med detta ska du även ha en privat säkerhetskopiering. Och det här är väldigt enkelt fixat i Windows 10. I den här guiden visar jag hur du gör.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-10 Visas för Alla Skapad: 2016-04-10. Ändrad: 2016-04-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.