Projekt: Grannsamverkan i Nora

Brev till grannsamverkan

Som du säkerligen känner till så har Stefan Aldén, som svarat för vår grannsamverkan,flyttat från vårt område och han har föreslagit att jag ska ta över. Det gör jag mycket gärna. Det innebär att jag anmäler övertagandet till kommunen och till polisen.

Jag kan berätta att jag idag upptäckte en bil som betedde sig märkligt vilket gjorde att jag anmälde nummer, modell och uppträdandet till polisen som skulle sända ut en patrullbil för att söka den något annorlunda bilen. Visst är man lite fundersam om man ska besvära polisen med vaga iakttagelser, men polisens länscentral var mycket tacksamma för uppgifterna.

Kommunen har tagit initiativ till en grannsamverkansbil som kör runt i kommunen för att skapa trygghet för invånare i kommunen, och att förbygga brott. Se vidare Grannsamverkansbilen i Danderyd

Stefan har vidaresänt meddelanden från Safesite med uppgifter om de brott som sker i kommunen. Det är en ganska trist läsning, men ökar också vaksamheten. Mitt intryck är att brottsligheten runt Mörby Centrum ökat påtagligt men inbrotten är också ett stort problem. Intresserade kan få dessa meddelanden direkt från Safesite.

Grannsamverkan i Danderyd har årsmöte den 23 september kl 18.30 – 20.00 i Banérsalen, Djursholms slott. Kvällen innehåller

Information om den nuvarande inbrottssituationen i Danderyds kommun

Information om Grannsamverkansbilen

Utbildning för nya förare av Grannsamverkansbilen

Jag är bortrest den dagen och kan tyvärr inte närvara. Mötet är öppet för alla som ingår i en samverkan inom kommunen. Anmälan bör ske senast 21 september.

Känner du till några närboende som inte är med i en samverkan kan du gärna bjuda in dem till vår. Hör gärna av dig med synpunkter om vår grannsamverkan. 

Hans Iwan

Sökord: Stefan Aldén, Grannsamverkansbilen, Safesite, Mörby Centrum, Årsmöte

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2014-09-15 Visas för Alla Grannsamverkan - deltagare Skapad: 2016-04-21. Ändrad: 2016-05-09.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.