Projekt: Grannsamverkan i Nora

Årsmöte för Grannsamverkan i Danderyd

 Hej Grannsamverkare!


Välkommen till årsmöte för Grannsamverkan i Danderyd

Datum:              15 december

Klockan:            18:00-20:00

Plats:                  Danderyds gymnasium, skolmatsalen

Arrangörer:     Kommun och Polis i samverkan med Grannsamverkansbilens Styrgrupp.

 

Program

 

Mötet inleds med en fika och mingel (kaffe och bulle).

 

·         Åsa Lindgren, Plan för utveckling av Danderyd. Hur tänker samhällsplanerare och medborgare?

·         Styrgruppen för Grannsamverkansbilen berättar om utvecklingen av projektet.

·         Mats Hessler, Annette Lindell Samtal med polis och kommun om trygghet, brott och förebyggande arbete.

 

Passa på att ställa frågor och berätta vad du själv tycker!

 

Åsa Lindgren (konsult från Sweco) ansvarar för kommunens dialog med medborgarna inför förändringar i centrala Danderyds. Hon arbetar med att bygga långsiktigt stabila och dynamiska samhällen där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I det arbetet är det viktigt attta tillvara på erfarenheter från de som bor och verkar inom Danderyds kommun. Åsa har bland annat arbetat med stadsplanering, social hållbarhet och dialoger i Stockholms stad. Åsa kommer att berätta om projektet ”Centrala Danderyd” och de olika dialoger som genomförts under senaste året.

·               Hur långt har vi kommit i utvecklingen av framtidens centrala Danderyd?

·               Hur vill Danderydsborna själva att centrala Danderyd ska utvecklas? Vilka tankar om trygghet har diskuterats vid dialogerna?

·               Vilka behov och mål framstår som särskilt viktiga i nuläget?

·               Hur kan vi skapa en renare och tystare miljö längst E18?

·               Har man olika synsätt på Danderyds utveckling i olika befolkningsgrupper – exempelvis skillnader mellan äldre och yngre, kvinnor och män med flera.

O.S.A  Senast torsdag den 10 decemberObservera att denna inbjudan inte bara vänder sig till Dig som kontaktombud. Alltså sprid i Ditt område.

Sökord: Grannsamverkansbilen, Centrala Danderyd, E18

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-15 Visas för Alla Skapad: 2016-04-21. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.