Projekt: Klimatfakta.info

Polotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från skogsrester, läggs ner

Länk


Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från skogsrester, läggs ner.

Det handlar om den anläggning i Piteå som Luleå tekniska universitet tog över från Chemrec för drygt två år sedan. 

Verksamheten har de senaste tre åren fått drygt 100 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten, som nu har beslutat att inte fortsätta att stödja pilotförsöken.

Därmed anser LTU att man måste avbryta satsningen.

Konsekvenserna blir att hela driftsorganisationen med 17 anställda avvecklas. I övrigt , får nedläggningen av pilotanläggningen enligt ett pressmeddelande inga konsekvenser för den strategiska forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet.

Försöken i anläggningen har varit mycket framgångsrika och LTU har uppmärksammats för att ha producerat ett dieselbränsle och metanol i anläggningen.

– Jag tycker att det är tråkigt att vi måste avbryta satsningen i anläggningen men är trots det hoppfull om framtiden för tekniken. Den har bevisats fungera mycket väl i vår pilotanläggning, säger professor Rikard Gebart, ledare för pilotanläggningens forskningsprogram och vetenskaplig ledare för Förnybar Energi vid Luleå tekniska universitet.

Även Volvo Lastvagnar som har varit involverade i verksamheten har genomfört lyckade fälttester med tio tunga lastbilar som gått i kommersiell trafik på biobränsle tillverkat i pilotanläggningen.

Forskningen inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet kommer enligt ett pressmeddelande även fortsättningsvis att vara inriktad på hur en sådan kommersiell tillverkning kan ske med minsta möjliga miljöpåverkan och största möjliga effektivitet.Obs lyssna på ljudet.


Sökord: Sr, Piteå, LTU

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-20 Visas för Alla Skapad: 2016-04-22. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.